🔥 Registruokitės dabar ir pateikite pirmą didmeninę užsakymą! 🔥

Privatumo politika

Ši Privatumo politika yra dokumentas, susijęs su FFFRREE paslaugų teikimo sąlygomis, prieinamomis adresu: https://fffrree.com/lt/privatumo-politika Ši politika yra informacinio pobūdžio ir atitinka duomenų valdytojui GDPR nustatytas informacines prievoles, būtent Reglamento 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu ir tokių duomenų laisvo judėjimo, ir Direktyvos 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) panaikinimo.

 1. DUOMENŲ VALDYTOJAS
  1. Duomenų valdytojas yra paslaugų teikėjas, E-TRADE SOLUTIONS Sp. z o.o., įsikūrusi Hangarowa 15, Legnica (59-220), su mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu (NIP) 6912552324 ir Nacionalinio oficialaus verslo registro numeriu (REGON) 387822015. Registruota Vroclavo-Fabryczna rajono teisme Vroclave pagal KRS numerį 0000875181, su 100 000 PLN įstatiniu kapitalu.
  2. Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys: konrad@fffrree.com
 2. DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Asmens duomenų tvarkymo apimtis, tikslai ir teisinis pagrindas išsamiai aprašyti toliau pateiktoje lentelėje.
   Asmens duomenų tvarkymo tikslasAsmens duomenų apimtisAsmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų tvarkymo laikotarpis
   sutarčių sudarymas ir vykdymasvardas, pavardė, PVM numeris, REGON numeris, adresas, telefono numeris, adresas, el. pašto adresasGDPR 6(1)(b) straipsnis - teisinis pagrindas duomenų tvarkymui, būtiniam sutarčiai vykdytiiki sutarties nutraukimo arba ieškinio senaties termino pabaigos, susijusios su sutartimi
   produktų paslaugų teikimasvardas, pavardė, PVM numeris, REGON numeris, adresas, telefono numeris, adresas, el. pašto adresasGDPR 6(1)(b) straipsnis - teisinis pagrindas duomenų tvarkymui, būtiniam sutarčiai vykdytiiki papildomų paslaugų sutarties nutraukimo arba ieškinio senaties termino pabaigos, susijusios su sutartimi
   atsakymai į žinutes, sukurtas naudojant svetainės kontaktinę formąel. pašto adresas, vardas, pavardė ir kiti duomenys, savanoriškai pateikti duomenų subjektoGDPR 6(1)(f) straipsnis – duomenų valdytojo teisėtas interesas tvarkyti užklausas ir tiesioginę korespondenciją iš duomenų subjektųiki korespondencijos pabaigos arba duomenų subjekto prieštaravimo pareiškimo
   korespondencijos tvarkymas elektroninėmis priemonėmisel. pašto adresas, vardas, pavardė, organizacijos pavadinimas ir kiti asmens duomenys, savanoriškai pateikti duomenų subjektoGDPR 6(1)(f) straipsnis – duomenų valdytojo teisėtas interesas tvarkyti užklausas ir tiesioginę korespondenciją iš duomenų subjektųiki korespondencijos pabaigos arba duomenų subjekto prieštaravimo pareiškimo
   prieigos prie svetainės suteikimasIP adresasGDPR 6(1)(b) straipsnis - teisinis pagrindas duomenų tvarkymui, būtiniam sutarčiai vykdytiiki ieškinio senaties termino pabaigos, susijusios su prieiga prie svetainės
   svetainės lankomumo stebėjimasIP adresas, slapukai, pirkinių krepšelio analizėGDPR 6(1)(a) straipsnis - duomenų subjekto sutikimasiki tol, kol duomenys tampa pasenę arba duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą
   apsauga nuo ieškinių, ieškinių nukreipimasel. pašto adresas, vardas, pavardė, kiti duomenys, pateikti duomenų subjektoGDPR 6(1)(f) straipsnis – duomenų valdytojo teisėtas interesas apsaugoti nuo ieškinių ir nukreipti ieškiniusiki ieškinio senaties termino pabaigos, susijusios su prieiga prie svetainės ir visos naudotojo veiklos svetainėje, skaičiuojant nuo paskutinio naudotojo apsilankymo svetainėje
  2. Jei paslaugų teikėjas perduotų bet kokius asmens duomenis trečiajai šaliai (t. y. už Europos ekonominės erdvės ribų), apie tai informuos duomenų subjektą ir nurodys teisinį pagrindą tokiam veiksmui.
  3. Jei asmens duomenys perduodami trečiajai šaliai, paslaugų teikėjas patikrins duomenų gavėjo taikomas apsaugos priemones, kad patvirtintų, jog gavėjas užtikrina tokių duomenų saugumą ir vientisumą, taip pat gerbia duomenų subjektų teises gavėjo šalyje.
  4. Paslaugų teikėjas nenaudoja asmens duomenų automatizuoto sprendimų priėmimo tikslais, įskaitant profiliavimą.
 3. DUOMENŲ GAVĖJAI
  1. Paslaugų teikėjas gali pavesti tam tikrų veiklų vykdymą trečiosioms šalims tvarkyti asmens duomenis. Tokiais atvejais atskirais duomenų gavėjais gali būti: interneto svetainių talpinimo paslaugų teikėjas, pranešimų platformos paslauga, techninės pagalbos įmonė, el. laiškų pristatymo paslauga, teisinė įmonė ar apskaitos įmonė.
  2. Paslaugų teikėjo surinkti asmens duomenys taip pat gali būti teikiami atitinkamoms valstybės institucijoms pagal jų prašymus pagal atitinkamus teisės aktus arba kitoms asmenims ir subjektams tais atvejais, numatytais įstatymuose.
  3. Kiekvienas subjektas, kuriam paslaugų teikėjas paveda asmens duomenų tvarkymą, garantuoja tinkamą saugumo ir konfidencialumo lygį. Pagal asmens duomenų tvarkymo sutartį (vadinamą Duomenų tvarkymo sutartimi) tokie subjektai gali toliau pavesti šių duomenų tvarkymą kitam subjektui tik gavę išankstinį paslaugų teikėjo sutikimą.
  4. Pagal šią Privatumo politiką, asmens duomenys gali būti atskleisti neįgaliotiems subjektams tik gavus išankstinį duomenų subjekto sutikimą.
 4. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
  1. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę:
   • prašyti ištrinti savo asmens duomenis tiek iš paslaugų teikėjo sistemos, tiek iš subjektų, su kuriais teikėjas bendradarbiavo, duomenų bazių. Duomenų subjektai taip pat turi teisę prašyti paslaugų teikėjo prieigos prie savo asmens duomenų ir jų taisymo,
   • prašyti apriboti duomenų tvarkymą,
   • gauti paslaugų teikėjo surinktus asmens duomenis, įskaitant teisę juos gauti struktūrizuota forma,
   • prašyti paslaugų teikėjo prieigos prie ir taisyti savo asmens duomenis,
   • prieštarauti duomenų tvarkymui,
   • atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu, nedarant įtakos sutikimo pagrindu atlikto tvarkymo teisėtumui prieš jo atšaukimą;
   • pateikti skundą prieš paslaugų teikėją priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos tarnybai).
 5. KITŲ DUOMENŲ
  1. Paslaugų teikėjas gali saugoti http užklausas, todėl kai kuri informacija gali būti saugoma serverio žurnalo failuose, įskaitant IP adresą kompiuterio, iš kurio buvo pateikta užklausa, duomenų subjekto stoties pavadinimą - identifikavimas atliktas pagal http protokolą, jei įmanoma, registracijos pas paslaugų teikėją datą ir sistemos laiką bei užklausos gavimą, serverio išsiųstų baitų skaičių, anksčiau lankyto duomenų subjekto svetainės URL, ar duomenų subjektas į paslaugų teikėjo svetainę pateko naudodamas nuorodą, naršyklės informaciją, informaciją apie klaidas, kurios įvyko vykdant http sandorį. Žurnalo failai gali būti renkami kaip medžiaga tinkamai administruoti paslaugų teikėją. Prieiga prie informacijos turi tik asmenys, įgalioti administruoti kompiuterių sistemą. Žurnalo failai gali būti analizuojami siekiant sudaryti paslaugų teikėjo svetainės lankomumo statistiką ir klaidų, kurios įvyko, sąrašą. Apibendrinimas tokios informacijos neidentifikuoja asmens, užtikrinant jo anonimiškumą.
 6. SAUGUMAS
  1. Paslaugų teikėjas taiko technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą, atitinkančią rizikas ir saugomų duomenų kategorijas. Visų pirma, paslaugų teikėjas techniškai ir organizaciniu būdu apsaugo duomenis nuo neįgaliotų asmenų prieigos, paėmimo neįgaliotų asmenų, tvarkymo pažeidžiant įstatymą, taip pat nuo pakeitimų, praradimų, sugadinimų ar sunaikinimo. Tarp kitų saugumo priemonių naudojami SSL sertifikatai, o asmens duomenų rinkimas saugomas apsaugotame serveryje, saugomu paslaugų teikėjo vidinėmis asmens duomenų tvarkymo procedūromis ir informacijos saugumo politikomis.
  2. Paslaugų teikėjas taip pat įgyvendino tinkamas technines ir organizacines priemones, tokias kaip pseudonimizavimas, siekiant efektyviai įgyvendinti duomenų apsaugos principus, pvz., duomenų minimalizavimą, ir teikti būtinas garantijas asmens duomenų tvarkymui, kad būtų laikomasi GDPR reikalavimų ir būtų apsaugotos duomenų subjektų teisės.
  3. Tuo pačiu metu paslaugų teikėjas nurodo, kad naudojant internetą ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas gali kilti rizika, kad kenkėjiška programinė įranga (malware) pateks į naudotojo IRT sistemą ir įrenginius, taip pat kad trečiosios šalys gali neteisėtai prieiti prie duomenų, įskaitant asmens duomenis. Siekiant sumažinti šias rizikas, duomenų subjektas turėtų naudoti atitinkamas technines apsaugos priemones, pvz., naudoti atnaujintą antivirusinę programinę įrangą arba apsaugoti savo identifikaciją internete. Norėdami gauti išsamią ir profesionalią informaciją apie saugumo užtikrinimą internete, paslaugų teikėjas rekomenduoja kreiptis į įmones, kurios specializuojasi tokiose IT paslaugose.
 7. SLAPUKAI
  1. Siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, paslaugų teikėjas naudoja slapukų technologiją. Slapukai yra informacijos paketai, saugomi naudotojo įrenginyje paslaugų teikėjo, paprastai turinčių svarbią informaciją, palengvinančią naudotojo sąveiką su paslaugų teikėjo svetaine. Paprastai jie apima: paslaugos adresą, įkėlimo datą, galiojimo datą, unikalų numerį ir kitą informaciją, svarbią konkrečiam slapukui.
  2. Paslaugų teikėjas naudoja dviejų tipų slapukus:
   • sesijos slapukai, kurie nuolat ištrinami naudotojo naršyklės sesijos pabaigoje;
   • nuolatiniai slapukai, kurie lieka po naršyklės sesijos pabaigos naudotojo įrenginyje, kol jie nėra ištrinami.
  3. Negalima nustatyti naudotojo tapatybės pagal slapukus, nesvarbu, ar tai sesijos ar nuolatiniai slapukai. Slapukų mechanizmas neleidžia rinkti jokių asmens duomenų.
  4. Paslaugų teikėjo slapukai yra saugūs naudotojo įrenginiui. Konkrečiai, jie neleidžia įvesti virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos į įrenginį.
  5. Paslaugų teikėjo sugeneruoti slapukai negali būti skaitomi kitomis paslaugomis. Išoriniai slapukai (t. y. slapukai, kuriuos įdiegia paslaugų teikėjo partneriai) gali būti skaitomi išoriniu serveriu.
  6. Naudotojas bet kuriuo metu gali pakeisti savo slapukų nustatymus, įskaitant slapukų saugojimo sąlygas, per interneto naršyklės nustatymus arba per paslaugos konfigūracijos parinktis.
  7. Naudotojas gali išjungti slapukų saugojimą savo įrenginyje, vadovaudamasis naršyklės specifinėmis instrukcijomis, tačiau tai gali lemti, kad kai kurios arba visos paslaugų teikėjo svetainės funkcijos bus neprieinamos.
  8. Naudotojas taip pat bet kuriuo metu gali ištrinti slapukus, saugomus savo įrenginyje, vadovaudamasis naršyklės specifinėmis instrukcijomis.
  9. Paslaugų teikėjas naudoja savo slapukus šiems tikslams: svetainės turinio konfigūravimui ir pritaikymui naudotojo pageidavimams ar elgesiui; svetainės peržiūrų, paspaudimų skaičiavimų ir navigacijos kelių analizavimui ir stebėjimui, siekiant pagerinti turinio išdėstymą ir organizaciją, laiką, praleistą svetainėje, taip pat apsilankymų skaičių ir dažnį paslaugų teikėjo svetainėje.
  10. Paslaugų teikėjas naudoja išorinius slapukus šiems tikslams: anoniminėms statistikoms kurti siekiant optimizuoti paslaugų teikėjo funkcijas, naudojant analitinius įrankius, tokius kaip Google Analytics.
  11. Išsami informacija apie slapukus yra prieinama duomenų subjekto interneto naršyklės nustatymuose.
 8. GALUTINĖS NUOSTATOS
  1. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2023-06-12